Violența domestică împotriva femeilor:vizionare de film și dezba

https://www.facebook.com/events/2179209465740706/

Location: Sala media, et. VII, vest.

Descriere în română

Conform Diviziei de Statistică a Națiunilor Unite, la nivel mondial una din trei femei este victima unui act de violență pe parcursul vieții, iar două din trei cazuri de violență împotriva femeilor sunt generate de partenerii lor de viață sau de membri ai familiei. Cazurile înregistrate sunt doar vârful aisbergului, deoarece mentalități adânc înrădăcinate, statutul de dependență financiară, sentimente de frică sau rușine împiedică multe femei abuzate să depună plângere împotriva agresorilor lor. Din numărul total al victimelor, doar 40% aleg să ceară ajutorul. Din rațiuni similare, în România,amploarea fenomenului violenței de gen este mult mai mare decât imaginea oferită de datele oficiale.

Filmul Loved (SUA, 1997, 99 min.), în regia lui Erin Dignam se axează pe ideea că femeile abuzate fizic și psihic de către partenerii lor de viață refuză să depună mărturie împotriva acestora, în ciuda sfaturilor pertinente pe care le primesc din partea familiei și a persoanelor care le iubesc. După o relație de 3 ani în care a fost victima nevinovată a unor repetate agresiuni fizice, psihice și verbale din partea iubitului ei, Hedda Amerson se întoarce în orașul natal, în sânul familiei. Relația de cuplu traumatizantă și-a pus însă definitiv amprenta asupra personalității și evoluției ei viitoare, în sensul credinței că intensitatea iubirii unui bărbat se măsoară prin gradul de violență pe care îl exercită asupra partenerei de viață.
După vizionarea filmului, publicul este invitat la o dezbatere asupra multiplelor implicații (psihologice, sociale, politice, economice) ale violenței de gen. Cum crezi că putem motiva femeile să vorbească? Care sunt soluţiile?

INTRAREA ESTE GRATUITA. Discutiile vor fi bilingv Romana & Engleza.

Description in English

According to the United Nations Statistics Division, one in three women worldwide is the victim of an act of violence at any stage in her life and two out of three cases of violence against women are generated by their life partners or family members.
Recorded cases are just the tip of the iceberg because of deep-rooted mentality, financial dependency status, feelings of fear or shame hinders many abused women from complaining against their aggressors.

Out of the total number of victims, only 40% choose to seek help. For similar reasons, in Romania, the magnitude of the phenomenon of gender violence is much higher than the image provided by the official data.

The Loved (USA, 1997, 99 min.), directed by Erin Dignam focuses on the idea that women physically and mentally abused by their life partners refuse to testify against them, despite the pertinent advice they receive from family and people who love them.

After a 3-year relationship in which she has been the innocent victim of repeated physical, psychological and verbal aggressions on her boyfriend, Hedda Amerson returns to her hometown, within her family.

The traumatic couple’s relationship has, however, definitively put its mark on her personality and future evolution, in the sense of the belief that the intensity of a man’s love is measured by the degree of violence he exerts on his partner.

After watching the film, the audience is invited to a debate on the multiple (psychological, social, political, economic) implications of gender violence.
How do you think we can motivate women to speak? What are the solutions?

The entrance is FREE and the discussions will be bilingual Romanian & English.

Evenimentul este organizat în cadrul campaniei 16 Zile în Cluj • 16 Days in Cluj de către PATRIR – Peace Action, Training and Research Institute of Romania în colaborare cu Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj.

Events Data